KURT & STEPHANIE DETAMORE

39.9870866, -86.0835415

E-mail
kurt.detamore@alumni.purdue.edu
Phone
317-569-0916